Mindfulness Coach Aleksi Litovaara

Aleksi Litovaara toimii työyhteisöissä mindfulness-ohjaajana, business-coachina, työnohjaajana, luennoijana ja workshopien fasilitaattorina. Hän toimii yhteistyössä valmentajaverkostojensa kautta ja on toteuttanut kollegojen kanssa laajoja valmennuskokonaisuuksia PK-yrityksistä isoihin kansainvälisiin yrityksiin.

Mindfulness-valmennuksissa ja kursseilla lisätään valmennettavien keskittymiskykyä, tunteiden hallintaa, tietoisuustaitoja ja läsnäoloa. Mindfulnessin tutkittuja hyötyjä ovat sairaspoissaolojen väheneminen sekä palautumisen, immuunipuolustuksen ja stressinsietokyvyn vahvistuminen. Tällöin onnistumiset, tulokset ja uusiutumiskyky paranevat.

Coaching mahdollistaa asiakkaan oman viisauden ja potentiaalin esiin pääsyn sekä antaa työkaluja työn priorisointiin, muutostilanteisiin sekä ajan- ja energianhallintaan. Coaching syventää luontaisia vahvuuksia, jotka antavat sitkeyttä sekä keinoja mennä kohti unelmia ja tavoitteita.

Työnohjauksessa etsitään omaan työhön, työrooliin tai urakehitykseen uusia näkökulmia ja suhtautumistapoja. Ohjattava oppii jäsentämään omaa ammatti-identiteettiään ja sitä kautta kehittymään työssään. Työssä jaksaminen ja työyhteisöjen konfliktit ovat tyypillisiä käsiteltäviä teemoja.

Luennoilla, workshopeissa ja kursseilla edistetään mielentilaa, joka avaa positiivisen, itseään ruokkivan kierteen. Hyvä fiilis tuo onnistumisia, mikä lisää hyvää fiilistä ja lisää onnistumisia!

Aleksi Litovaara

Professional ICF Certified Coach, ACC 
Mindfulness Coach 
Solution Focused Coach 
Solution Focused Supervisor, STOry 
Licenced Trainer of NLP 
Licenced Sports Performance Coach 
Firstbeat Expert 
Asahi Health® Instructor

aleksi@aleksilitovaara.com

+358 50 592 0989

Luoteisväylä 16 A

00200 , Helsinki